Miljö och kvalitet

Artex AB är miljö- och kvalitetscertifierad enligt både ISO14001 och ISO 9001 . Våra medarbetare har miljö- och kvalitetstänkande vid alla steg. Från de första idéerna i konceptutveckling, genom industrialisering, produktion och fram till färdig produkt. Därefter i slutet av produktionskedjan gör vi en slutöversyn av produkten för att se till att ni får en produkt av god kvalitet i rätt tid och enligt era specifikationer.