Cirkulära möbelflöden

Cirkulär ekonomi är en trend som växer i takt med vår insikt om hur klimatet påverkas av vår konsumtion. Produkter med lång livslängd innebär mindre miljö- och klimatpåverkan än likvärdiga produkter som används under kortare tid och sedan slängs. 

Med cirkulära möbelflöden menas produktions- och konsumtionssystem där möbler eller delar av möbler återanvänds och/eller repareras för att i olika skeden komma tillbaka in i systemet igen. Återvinning av material kan vara återanvändning, men tanken är att göra cirkulationen i systemet så kort som möjligt för att bevara mesta möjliga av det värde som redan arbetats in i produkten, till exempel genom renovering eller återanvändning. Detta är grunden i begreppet cirkulär ekonomi.

Försäljningen av begagnade kontorsmöbler ökar, och det är ju en bra trend ur klimatperspektiv. Och med den trenden ökar behovet av att enkelt kunna förnya klädseln vid behov. Måttsydd överdragsklädsel av återvunnet material är en väg att både förlänga kontorsstolens livslängd och föra in textilproduktionen i den cirkulära ekonomin. Att köpa en begagnad stol är bra, men har du redan en sliten stol hemma, är det en bra miljövinst att behålla och underhålla den du redan har. Oavsett behöver båda förnyad klädsel med tiden.